نامه ای به تو

سلام

خوبی؟

از این که امسال منو به تولد دعوت کردی ممنون.

ببخشید از اینکه برعکس بقیه دست خالی اومدم.

من که همیشه

دست خالی میام.

شما با این "عادت" من آشنا هستید.

آقا امسال اومدم، ولی متفاوت اومدم.

آقا اومدم بمونم،

ولی به یه شرط:

اونم اینه که نذاری برم.

آقا خواهش میکم بیا و نذار برم.

من هر کاری کنم رفتنیم...

تو یه کاری کن که نرم...

                                                                                                                                                                 تولدت مبارک                                                                               شعبان 1435

/ 1 نظر / 12 بازدید
meysam

best web for people but ایجوری بگم احساسات و رفتاره همه رو نصبت به این دنیا اون دنیا نمی تونم تشخیس بدم نمی دونم کی درست میگه کی غلط دارم از خدا دور میشم کمبود یک چیزی رو احساس میکنم که کسی نیست به من کمک کنه دلم میخواد با دوستان افراد قابل اعتماد اطرافم در یک مکان مقدس صحبت کنم حس عوج به خودم بگیرم... از یه ور دیگه هم اتفا قات اطرافم نمی زاره مثل حمله گروه الطاعش که به نجف که به زودی اتفاق می افته که این حرف سردسته این گروه گفته اما من فکر میکنم خدا خیلی بزرگتر از این حرف ها هست که عالم فکر میکنن!!!کمکم کن خدا چون دارم دست پا میزنم تو تنها کسی هستی که خودت و ولیات ما رو نجات میدن زود تر روز موعود رو بفرست یا (الله) ...